FORDONSPARK

Vår huvudsakliga verksamhet är transporter av gods som kräver tunga fordon.

Vi har för närvarande följande fordon till vårt förfogande:

  • 40 lastbilar (torn)
  • 50 VAGNAR
  • 6 TRUCKS MED TRAILER
  • 3 Mindre lastbilar (med lastkapacitet upp till 10 ton)
  • 5 skåpbilar för leverans / brådskande transport

Vi har dessutom 2 000 m2 lagringsutrymme tillgängligt i anslutning till vår verksamhet.

40

50

6

3

5

1