STELE FLÅTEN

Våre hovedaktiviteter er transportering av varer som krever tunge kjøretøy.

For tiden har vi følgende kjøretøy til rådighet:

  • 40 lastebiler (tårn)
  • 50 TILHENGERE
  • 6 TRUCKS MED TILHENGERE
  • 3 Mindre lastebiler (med lastekapasitet opptil 10 tonn)
  • 5 VANS FOR LEVERING / DRINGENDE TRANSPORT

I vårt nærområdet, har vi 2000 m2 lagringsplass som også er tilgjengelig.

40

50

6

3

5

1